Hornické muzeum Příbram

Ševčinský důl PříbramHornické muzeum Příbram je počtem stálých expozic největší hornické muzeum v České republice. Založeno bylo v roce 1886 a sídlí v Příbrami, ve čtvrti Březové Hory.

Historie hornického muzea Příbram

Vstup do štolyV roce 1852 došlo k zpřístupnění první expozice podnikového hornického muzea. Jednalo se hlavně o sbírky minerálů. V 1886 bylo založeno druhé muzeum – Krajinské muzeum v Příbrami. To se zaměřovalo nejen na uchování památek místní hornické činnosti, ale i na shromažďování středověkých a starověkých archeologických nálezů. Hlavní zásluhu na vzniku měl řídící učitel Ladislav Malý. Dlouhou dobu fungovaly obě muzea paralelně. Až na základě návrhu vedoucího hornického oddělení Národního technického muzea Jiřího Majera začalo postupné spojení a rozšíření muzea.

Ševčínský důl věžV roce 1957 převzalo muzeum objekt Ševčínské šachty a začalo ho využívat jako svůj hlavní objekt. V roce 1963 se muzeum začlenilo pod Okresní muzeum v Příbrami.Na konci 70. let muzeum získává cáchovnu Ševčinského dolu, hornickou chalupu a šachetní budovu Ševčínského dolu. Na začátku 90. let 20 století prošel areál Ševčinského a Anenského dolu potřebnou rekonstrukcí. Muzeum koupilo od původních majitelů (který získávají důl v restituci) důl Vojtěch včetně parního stroje z roku 1889. Důl Vojtěch je z přístupněn v roce 2000. O dva roky dříve (1998) je zprovozněna Prokopská štola včetně důlního vláčku. V roce 2005 je otevřen Památník Vojna v Lešeticích na místě bývalého komunistického tábora nucených pracích.

Vojtěšský důlŠtola - vstupŠtola Příbram

 Expozice

 Areál „A“ – Ševčinský důl

– Strojovna, důlní kompresor, těžní věž
– Budova sýpů.
– Cáchovna.
– Důlní technika 2. polovina 20. století.
– Mineralogická expozice.
– Vodní kolo Drkolnov z 19. století (průměr 12 metrů)
Železnice Ševčínská štolaVlak Ševčínský důlVláček Ševčinský důlŠevčínský důl exponátyDrkolnov vstup do šachtyDrkolnov vodní kolo
Drkolnov budova
Areál „B“ – Důl Anna
– Parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z r. 1914.
– Prokopská štola (jízda důlním vláčkem)
– Vodní štola Anna z 16.-18. století.
Důl ProkopDůl AnnaDůlní vláček
Areál „C“ – Důl Vojtěch
– Parní stroj Breitfed-Daněk z r. 1889.
– Výstava připomínající dosažení 1000 m hloubky v roce 1875.
– Mariánská štola.
– Vyhlídka z věže dolu.
Mariánská štola

Ostatní (nehornické) expozice:

Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Muzeum špýchar Prostřední Lhota – Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví.

Muzeum zlata Nový Knín – Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historie města Nový Knín.

Památník Vojna Lešetice – Muzeum obětí komunismu

Oficiální webové stránky: www.muzeum-pribram.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *